info@scopin.com

Improvements are where you find them

Projecten

Wat is projectbegeleiding

  • Procesanalyse en verbeterconcepten
  • Workshops en kennisoverdracht
  • Haalbaarheid studies
  • Product selecties
  • Functioneel ontwerpen
  • Leverancier selecties
  • Projectbegeleiding

Veranderingen en Agile-Scrum

Agile is een manier om projecten te beheersen. Het kan gebruikt worden voor vrijwel elk project maar het wordt vooral gebruikt voor softwareontwikkeling.

Agile breekt grote projecten op in kleine, beheersbare brokken, iteraties genoemd. Aan het einde van elke iteratie (die meestal plaatsvindt over een vaste tijdsinterval) wordt iets van waarde geproduceerd. Het product geproduceerd tijdens elke iteratie moet naar buiten worden gebracht om feedback te krijgen van gebruikers of belanghebbenden. Bij traditioneel projectmanagement is het werk strikt volgordelijk georganiseerd: je kunt het ontwerp niet beginnen voordat het onderzoek is gedaan en je kunt de ontwikkeling niet beginnen voordat de ontwerpen zijn afgetekend. Binnen Agile kunnen ontwerpers, ontwikkelaars en mensen uit het bedrijfsleven samen tegelijk werken.

Scopin’ gebruikt al sinds 2009 een model waarin zowel het Plan-Do-Check-Act principe van Deming is verankerd, als ook het aloude V-model voor projectmanagement waarbij je eerst een gedegen plan maakt dat daarna wordt uitgevoerd, alsook het bekende DMAIC model uit de Lean Six Sigma school.

Door hier ook de kennis en vaardigheden en de terminologie van Agile Scrum aan toe te voegen komen we tot een projectbeheersing methode waarmee projecten of verbeterstappen doeltreffend worden gerealiseerd.

Het gaat bij deze methode dus om het creëren van klant waarde in plaats van het voldoen aan een vooropgezette planning.

Agile gaat ervan uit dat software (en marketing) projecten inherent onvoorspelbaar zijn. In de loop van een project zijn er waarschijnlijk wijzigingen. Hetzij door veranderingen in de markt of door functiewijzigingen zodra het product tot leven komt. Door het afbreken van projecten in kleine stukjes wordt het gemakkelijk om te prioriteiten aan te passen en om halverwege het project functies toe te voegen of weg te laten. Iets dat onmogelijk is, of bijzonder verstorend is, bij traditioneel projectmanagement.