info@scopin.com

Improvements are where you find them

Interfacing

Logistieke Journaalpost®

De oplossingen van Scopin’ zijn gebaseerd op de basisgedachte dat goederen niet uit zichzelf bewegen, maar dit doen met een oorzaak, op een bepaalde plek, op een bepaalde tijd, in een bepaald aantal, vastgelegd door een gebruiker.

Deze basisgedachte heeft vorm gekregen in de term “De Logistieke Journaalpost®”. Vanuit deze gedachte is het opeens bijzonder eenvoudig om complexe logistieke vraagstukken te ontwarren tot begrijpelijke informatie die we met zijn allen kunnen delen. Het is opeens mogelijk om tegen een fractie van de inspanningen in tijd en geld grip te krijgen op de logistieke processen.

LEAN wordt een spel, een sport, een uitdaging. Het kan slimmer! Logistiek is leuk.
CHANGE wordt eenvoudig, als we van elkaar weten waar we het over hebben:
– over welk proces?
– wie is betrokken?
– welke producten?
– hoeveel?
– waar en wanneer?

Interfacing / Koppeling met anders software.

Om te beginnen: de meeste boekhoud pakketten passen voorraadbeheer toe door het opboeken van de voorraad aan de hand van inkoopfacturen en afboeken van de voorraad aan de hand van verkoop facturen. Dit leidt tot een theoretische voorraad, waarbij locatiebeheer een unicum is. Dat kan anders.

Vervolgens zijn er een aantal pakketten waarbinnen locatiebeheer mogelijk is. Daarbij zal de gebruiker, telkens als de goederen verplaatsen, moeten intoetsten waar deze naartoe gaan. U begrijpt dat locatiebeheer zonder mobiele apparatuur en barcodes een bijzonder tijdrovende klus is. Ook al zal de boekhouder en het management het graag zien gebeuren, op de werkvloer zitten ze niet om dit administratieve werk verlegen.Dat moet anders.

Dan zijn er ook de vaak duurdere ERP systemen waar barcode scanning (ook wel RF-scanning) onderdeel van uit maakt. Maar juist het kleine MKB heeft wel behoefte aan barcode scanning, maar zit juist niet te wachten op torenhoge facturen en ingewikkelde projecten.

Met Scop’In’Out maken we gebruik van het concept van De Logistieke Journaalpost®. Dit is een bijzonder krachtig en tegelijk uitermate eenvoudig concept om alle logsitieke bewegingen digitaal vast te leggen. Deze methodiek is ISA-95 compliant waardoor het kan koppelen met willekeurige bovenliggende software systemen.

In de praktijk is bewezen dat interfacing op basis van De Logistieke Journaalpost® niet meer dan 30 tot 90 minuten werk van een consultant / programmeur vereist. Dat is slimmer.