info@scopin.com

Improvements are where you find them

-Groothandel(1)

– Groothandel / Voorraad / Locatiebeheer aan boekhouding

Stelt u zich voor dat u een manier had om zonder torenhoge rekeningen van dure consultants in staat bent om uw doelstellingen te realiseren. Dat uw proces veilig is, aan de normen voldoet, terwijl u juist minder controles uitvoert en met minder lijsten werkt dan uw collega’s / concurrenten.

  Het is duidelijk dat automatische identificatie van groot belang is. Scopin’ helpt bedrijven bij hun keuze voor Automatische Identificatie. Stelt u zich een partner voor die zich van nature richt op het toevoegen van waarde: alles wat we doen moet waarde toevoegen, nut hebben, slimmer zijn. Logistiek is slimmer organiseren. Iedereen moet er beter van worden.
  Scopin’ wil uw slimmer partner zijn met advies en gezond verstand.

 • Analyse van de huidige situatie: optimaliseren met behulp van Auto-ID
 • Verbetervoorstellen ten aanzien van de huidige processen en middelen
 • Normaliseren en vereenvoudigen van processen
 • Specificeren van behoeftes, opstellen van lijst van eisen en wensen
 • Project specificatie, functionele specificatie
 • Budgettering en ROI
 • Met de schouders er onder

 • Projectbegeleiding
 • Leverancierselectie hard- en software
 • Reviews en Rapportages
 • Kritische Succes Factoren
 • Prestatie Indicatoren
 • Met een spiegel
 • Bilateraal gesprekken
 • Workshops
 • Interviews
 • Presentaties
 • Demonstraties
 • Met producten

 • Scop’In’Out methodiek van “De Logistieke Journaalpost”, een gratis toe te passen wijze van analyseren van uw logistieke processen, volledig ISA-95 compliant
 • Scop’In’Out Scanndy, een basis oplossing met een handige handterminal / barcode scanner
 • Scop’In’Out Extended, de flexibele oplossing op basis van WindowsCE handterminals, zowel batch als WiFi als GPRS/UMTS, met barcodes, 2-D Datamatrix, RFID, Voice uitbreidingen
 • Scop’In’Out In-the-Cloud, de webversie voor aller logistieke transacties, inclusief het noteren van in-en verkoop orders
 • Stelt u zich een automatische identificatie oplossing voor zoals u deze wilt hebben. Maar dan tegen 10-25% van de kosten…. Daar wil Scopin’ u graag bij helpen