info@scopin.com

Improvements are where you find them

-Chemie & Farma

Chemie, gevaarlijke stoffen, Verf & Lakken
Chemie / Gevaarlijke stoffen / Verf&Lakken

De markt van chemicaliën, ontvlambare en bijtende stoffen, ligt continu onder vuur van de regelgevende en controlerende overheden en van de media. Terwijl dit marktsegment juist één van de speerpunten is om de Nederlandse economie te stimuleren qua kennis en werkgelegenheid.

Stelt u zich voor dat u met een druk op de knop ziet wat er zich in uw proces afspeelt: dat u ziet waar de goederen zijn en waar de goederen naartoe moeten. Dat u met een druk op de knop precies ziet waar welke batch producten zijn gemaakt en in welke eindproducten deze zijn gebruikt. Dat u precies weet wie er wanneer welke producten heeft verplaatst.

Zowel bij producerende bedrijven als bij de groothandel bestaat een grote behoefte aan het voldoen aan de drie V’s van Supply Chain Management:

Variability: een veelheid aan verschijningsvormen en verpakkingen (en levertijden). Om de klant zo goed en veilig mogelijk te bedienen moet deze variabiliteit zo goed mogelijk in de hand worden gehouden.
Velocity: houdbaarheid en levensduur spelen een grote rol. De logistieke processen moeten snel op elkaar volgen. Ook tussenopslag is een punt van aandacht: overtollige wachttijd vergt veel controle en beheer. En de klant wil graag snel / op tijd worden beleverd.
Visibility: om te voldoen aan alle regels en om de vergunningen te behouden dient de logistieke boekhouding, inclusief de “whereabouts” van alle stoffen actueel en op orde te zijn. Het is van groot belang dat de status en plek van alle materialen (en werkzaamheden) continue inzichtelijk is.

Stelt u zich voor dat u een manier had om zonder torenhoge rekeningen van dure consultants in staat bent om uw doelstellingen te realiseren. Dat uw proces veilig is, aan de normen voldoet, terwijl u juist minder controles uitvoert en met minder lijsten werkt dan uw collega’s / concurrenten.

Het is duidelijk dat automatische identificatie van groot belang is.