info@scopin.com

Improvements are where you find them

NFC

Near Field Communicatie – Near Future

NFC is een technologie waarmee bedrijven en consumenten contactloos transacties, zoals betalingen, kunnen verrichten en gegevens uitwisselen. Met NFC kunnen elektronische apparaten onderling communiceren met elkaar en met passieve NFC “tags”.

Een “tag” is hierbij een minuscule microchip met antenne, vaak ingebouwd in een sticker of betaalpas. De microchip gedraagt zich als radiozender/ontvanger, de energie uit de radiostralen zorgt voor tijdelijke stroomvoorziening.

 • NFC is een gestandaardiseerde technologie die gebaseerd is op RFID (Radio Frequency IDentification) en omvat een combinatie van communicatie protocollen en data-uitwisseling formaten technieken van verschillende fabrikanten. De standaard staat onder toezicht van het NFC Forum waarin alle (meer dan 160) vooraanstaande fabrikanten zitting hebben.

  Toepassingen

  Vanwege de eigenschappen van NFC worden de toepassingen vooral gezocht in:

 • Mobiel betalen
 • Loyaliteitsprogramma’s en klantenkaarten
 • Toegangscontrole
 • Gezondheidszorg, met name thuiszorg
 • Openbaar vervoer
 • Datacollectie en gegevensuitwisseling
 • Aanwezigheids- en tijdsregistratie

  Hoe werkt NFC?

  Vergelijkbaar met Bluetooth kunnen twee apparaten draadloos met elkaar verbonden worden. Echter werkt NFC alleen op korte afstand, denk aan 0 tot 5 cm.
  NFC is gebaseerd op RFID technologie waarbij een (mobiel) apparaat door middel van radiosignalen contact maakt met een ander mobiel apparaat of met een passieve tag en daarmee een interactie activeert.
  De grote voordelen van NFC ten opzichte van andere draadloze technologie bestaan uit het lage energieverbruik en de hoge mate van beveiliging tegen inbreuk op de transactie van buitenaf, vanwege de korte lees/schrijf afstand. Immers is het nagenoeg onmogelijk voor een indringer om tussen het ene en het andere apparaat te komen en de interactie te beïnvloeden.
  NFC gebruikt aanzienlijk minder energie dan bijvoorbeeld Bluetooth, iets dat met name van belang is bij probleemloos communiceren. Het zal meteen een verbinding opbouwen met een ander apparaat en gebruikt daarbij naast minder energie ook een andere frequentie (13,56 MHz).

Uw project?

NFC is een technologie die ook onder de noemer van Automatische Identificatie valt. De interactie of communicatie kan in zijn geheel geautomatiseerd plaatsvinden, gestuurd door software en gebaseerd op data. Naar aanleiding van een interactie kunnen beslissingen worden genomen (betalingen uitvoeren, slagbomen openen, gegevens bijwerken) en kan dus het logistieke proces worden vervolgd.
Als uw logistieke proces geholpen is bij automatisch vastleggen van gebeurtenissen, dan zou NFC kunnen helpen.

Waarom dan NFC toepassen?

Bij het selecteren van NFC boven een andere Auto-ID technologie moeten we kijken naar de omgevingsfactoren. Een hele belangrijke is de beschikbaarheid van NFC readers en/of NFC tags.
NFC tags vinden we vooral in de vorm van zelfklevende etiketten, die bijvoorbeeld aan de binnenzijde van apparaatjes worden gekleefd, en in de vorm van pasjes in creditcard formaat.
NFC readers vinden we vooral in de vorm van paslezers (betaalautomaten, toegangscontrole) en in de vorm van mobiele telefoons en mobiele handcomputers.
Dat zou betekenen dat vooral op die punten waar mensen (mobiel) in contact komen met beslismomenten (deuren, poorten, toegang, vrijgeven van producten, betalen) er kansen zijn voor NFC.

Als de bovenstaande kennis u aanzet tot nadenken, neem dan contact op.